Kurumsal Halkla ilişkiler, kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacaği bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin ...

Halkla İlişkiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kurumsal Halkla ilişkiler, kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacaği bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini, bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarının bütünüdür.
Kurumsal Halkla ilişkiler, hedef kitleleriyle iletişim kurarken çift yönlü bir iletişim sürecini kullanmaktadır. Bu çift yönlü iletişimi gerçekleştirmek için iletişim ve medya kanallarını kullanmaktadır. Kurumsal Halkla ilişkiler genel olarak kamuoyu oluşturma tekniklerinden yararlanmaktadır.

Günümüzde Halkla ilişkilerin imaj yönetimini daha çok Halkla ilişkiler cemiyetleri yapmaktadır. Bu amaçla her Halkla ilişkiler cemiyetinin veya birliğinin “etik prensipleri” vardır ve bu oldukça görünür yapılır. Etik kurallarına uymayan şirketler adı altında listeler bile yayınlanır. 

HALKLA ILIŞKILER UZMANININ YAPMAMASI GEREKEN DAVRANISLAR 

Doğruyu başka şeyler için kullanmak ve doğruları saptırmak. 

Yanlış bilgi vermek. 

İnsan onuruna ve ahlakına ters düşen bir konuda taraf olmak. 

Zorlayıcı teknik ve metot kullanmak.

Halkla İlişkiler alanında çalışan sorumlu ve uzman personelin başarılı olabilmesi için çok yönlü nitelik ve yeteneklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler kısaca şöyle sıralanabilir:

· Halkla İlişkiler Uzmanı, insan ve toplum psikolojisi, sosyolojisi, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgi sahibi olmalı,

Etkili yazma, etkili konuşma ve etkili dinleme konularında yetenekli olmalı,

· Yayın ve raporlama konusunda bilgili olmalı,

· Basın, yayın, halkla ilişkiler konusunda bir yüksek okuldan mezun olmalı,

· Gazetecilik konusunda deneyimli olmalı,


· Yaratıcı, araştırıcı ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olmalı,

0 yorum: