Türkiye’de lüks konusunda “lüks eşittir moda” gibi bir yanlış karşılaştırma söz konusu. Bu anlayışın akabinde lüks marka yönetiminde de...

TÜRKİYE'DE LÜKS MARKA YÖNETİMİ


Türkiye’de lüks konusunda “lüks eşittir moda” gibi bir yanlış karşılaştırma söz konusu. Bu anlayışın akabinde lüks marka yönetiminde de bazı hatalar yapılmakta. Bu gayet doğal çünkü kavramları yeterince anlayıp içselleştirmeden gerçekleştirilen aksiyonlar zaten hiçbir zaman verimli olmaz. 
Lüks marka yönetimi konusunda daha evvel birçok mecrada fikirlerimi paylaştım. O makale ve röportajlarda “lüks marka nedir?” sorusuna yeterince değindiğimi düşünüyorum o yüzden bu makalede “lüks marka nedir?” yerine “lüks marka yönetimi nasıl?” sorusuna odaklanacağım. Daha doğrusu lüks marka “nedir?”den ziyade lüks marka “ne değildir?” sorusunu yanıtlayıp ardından da bu “nedir” faslını kapatacağım.
“Lüks eşittir moda” şeklinde bir karşılaştırma yanlıştır. Lüks demek moda demek değildir. Önce bunun anlaşılması gerekiyor. Trend olan bir şeyin aynı zamanda lüks kategorisine girdiği zannedilebiliyor. Bu algıyı değiştirerek işe başlanmalı. Bu anlayış biraz da bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Hiç şüphesiz bir konuda başarılı olmak için öncelikle kavramları anlamak, bilmek, içselleştirmek gerekir. Aksi halde sürecin stratejisi kurgu eksikliği yaşanabilir. Strateji iyi organize edilmediğinde yönetim ve raporlama da söz konusu olmaz. Kısacası arzu edilen verime ulaşılamaz.
Lüks marka yönetimini kapsayan reklam, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde moda odaklı stratejiler geliştirilirse başarılı olunacağı zannedilir lakin işler sanıldığı gibi gitmez. Zira “lüks” ile “moda” kavramlarının reklam, pazarlama ve iletişim faaliyetleri tıpkı bu iki kavramın birbirinden farklı olması gibi farklıdır.

0 yorum: